Rabu, Julai 16

5 AMALAN RASULULLAH S.A.W PATUT DICONTOHI

5 AMALAN RASULULLAH S.A.W PATUT DICONTOHI

Selalu bangun sebelum subuh

Rasulullah S.A.W selalu mengajak umatNya untuk bangun sebelum subuh, melaksanakan solat sunat fardhu dan solat subuh berjemaah.Hal ini memberi hikmah yang mendalam.Antaranya :

· Mendapat limpah pahala daripada Allah S.W.T.

· Memperoleh udara subuh yang segar di mana ia baik untuk kesihatan.

· Memperkuatkan fikiran dan menyihatkan perasaan.

Aktif menjaga kebersihan

Rasulullah S.A.W sentiasa rapid an bersih pada setiap hari khamis atau Jumaat. Pada hari tersebut, baginda akan mencuci rambut-rambut halus dipipi, selalu memotong kuku, bersisir dan berminyak wangi.”Mandi pada hari Jumaat adalah wajib bagi setiap orang-orang dewasa. Demikian pula mengosok gigi dan memakai harum-haruman.”

( HR Muslim )

Tidak pernah banyak makan

Sabda Rasulullah S.A.W : “ Kami adalah sebuah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan apabila kami makan, tidak terlalu banyak ( tidak sampai kekenyangan )”

( Muttafaq Alaih ). Dalam tubuh manusia ada tiga ruang untuk tiga perkara iaitu :

· Sepertiga untuk udara.

· Sepertiga untuk air.

· Sepertiga lainnya untuk makanan.

Gemar berjalan kaki

Rasulullah S.A.W selalu berjalan kaki ke masjid, pasar, medan jihad, mengunjungi rumah sahabat, dan sebagainya. Dengan berjalan kaki, keringat akan mengalir, pori-pori terbuka dan peredaran darah akan berjalan lancar. Ini penting untuk mencegah penyakit jantung dan penyakit-penyakit lain.

Tidak pernah iri hati

Untuk menjaga hati dan kesihatan jiwa ,Rasulullah sentiasa menjauhi perasaan iri hati. Ia adalah satu tindakan yang sangat tepat kerana perasaan iri hati yang tidak terkawal boleh menyebabkan salah faham dan pergaduhan.

RUJUK KEPADA ULAMA jln keluar FITNAH...

 Fitnah adalah sebuah ungkapan yang sangat ditakuti oleh segenap manusia. Hampir-hampir tak seorang pun kecuali akan berusaha menghindarinya.

Begitulah Allah menjadikan tabiat manusia ingin selalu terhindar dari hal-hal yang menakutkan atau membahayakan. Lebih dari itu secara umum dalam pandangan syariat Islam, fitnah adalah sesuatu yang harus dihindari. Oleh kerananya ayat-ayat Al Qur’an dan hadits-hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam begitu banyak mewanti-wanti kita dari fitnah sehingga tidak sedikit dari para ulama’ menulis buku khusus atau meletakkan bab khusus dalam buku-buku mereka yang menjelaskan perkara fitnah baik dari sisi makna atau bentuk dan gambarannya atau sikap-sikap yang mesti diambil saat menghadapi fitnah. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

Dan peliharalah dirimu dari fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. (Al-Anfal: 25).Juga Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:
Maka hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa adzab yang pedih. (An-Nur: 36).

Nabi bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:
Zaman-zaman akan saling berdekatan, amalan akan berkurang, sifat pelit akan diberikan, fitnah dan haraj akan banyak. Para shahabat berkata, “Apakah itu?” Beliau menjawab, “Pembunuhan“.

Demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu menceritakan apa yang beliau alami dari peringatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam terhadap fitnah.
Kami dahulu duduk-duduk bersama Nabi maka beliau menyebut fitnah dan berulang kali menyebutnya. (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Abu Daud no 42431).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam juga menyatakan:
Segeralah beramal, fitnah-fitnah seakan potongan-potongan malam yang gelap, seorang di waktu pagi sebagai mukmin dan masuk petang menjadi kafir atau di waktu petang sebagai mukmin, di waktu pagi menjadi kafir, ia menukar agamanya dengan harta benda dunia”. (HR. Muslim).

Demikian mengerikan fitnah-fitnah itu. Kerananya beliau bersabda:

Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah yang benar-benar dijauhkan dari fitnah-fitnah dan yang diberi cubaan lalu bersabar. (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al Albani dalam As-Shahihah: 975).
Bahkan dalam lafadz yang lain beliau mengulang-ulang kalimat pertamanya sampai 3 kali.

Makna Fitnah
Apa yang dimaksud dengan fitnah? Apakah bererti tuduhan tanpa bukti sebagaimana makna yang difahami masyarakat? Untuk mengetahui maksudnya kami akan menukilkan penjelasan salah seorang ulama ahli tafsir Al Qur’an iaitu syaikh Muhammad As-Syinqity. Beliau berkata: “Penelitian Al Qur’an menunjukkan bahawa kata fitnah dalam Al Qur’an jika disebut secara mutlak memiliki 4 makna, iaitu membakar dengan api, cubaan dan ujian, hasil yang buruk dari cubaan, dan hujjah. (Lihat Adhwa’ul Bayan 6: 254-255)

Disebut pula dalam kamus-kamus bahasa Arab yang ertinya perbezaan-perbezaan pendapat manusia dan kegoncangan pemikiran mereka (Kamus Al-Muhith dan Mu’jam Al-Wasith).

Dari huraian makna fitnah di atas maka menjadi jelas gambaran-gambaran fitnah di dunia ini, di antaranya:
Pertama, banyaknya kelompok-kelompok dan aliran-aliran yang menisbatkan diri mereka kepada Islam.
Kedua, pembantaian yang menimpa kaum muslimin di berbagai daerah di belahan dunia .
Ketiga, kezaliman yang dilakukan oleh para umara (penguasa).
Keempat, simpang siur pendapat dalam perkara-perkara baru yang memerlukan pembahasan para ulama’ dan lain-lain.

Dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada, Ahlu Sunnah wal Jamaah telah memberikan tuntunan-tuntunan berupa sikap yang bijaksana sehingga dapat menghalau fitnah-fitnah itu atau meminimalkannya. Di antara sikap yang sangat penting dalam hal ini adalah merujuk kepada para ulama, meminta bimbingannya dan pengarahan mereka dalam menghadapinya.

Mengapa demikian? Kenapa perkara ini tidak diserahkan kepada masing-masing individu biar mereka menentukan sikap sendiri-sendiri? Menjawab pertanyaan yang terkadang muncul itu, kita katakan bahawa perkara fitnah bukan perkara biasa, bahkan perkara yang amat berbahaya sebagaimana telah disinggung. Dan tidak setiap orang dapat menyikapinya dengan tepat dan bijak sehingga kita kembalikan kepada para ulama kerana beberapa hal.
Pertama, kerana fitnah pada awal munculnya tidak ada yang mengetahui kecuali para ulama. Kalau sudah pergi baru orang-orang jahil ikut mengetahuinya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas’ud.
Kedua, menyikapi fitnah sangat diperlukan pertimbangan maslahat (keuntungan) dan mafsadah (kerosakan) yang akan diakibatkan, terutama yang berkaitan erat dengan syariat. Dan yang sangat mengerti dalam masalah ini adalah para ulama. Juga peninjauan perkara itu dilihat dari sekian banyak sisi syariat.yang tidak mungkin bagi orang awam bahkan pemula thalibul ilmi untuk memahami perkara yang sifatnya umum dan menyeluruh.

Sehubungan dengan ini Imam Nawawi menjelaskan, jika sebuah kemungkaran ada pada masalah-masalah yang pelik baik dari perbuatan atau perkataan dan memperlukan ijtihad, maka tiada jalan bagi orang awam untuk masuk padanya. Itu hanya hak para ulama
Ketiga, bahawa Islam telah memberikan tuntunan-tuntunan yang berkaitan
dengan fitnah dan yang mengetahuinya adalah para ulama.
Keempat, Islam memerintahkan dan menganjurkan untuk bertanya kepada ahlu dzikir (ulama) pada permasalahan yang tidak diketahuinya. Allah berfirman:

Bertanyalah kepada ahlu dzikr jika kalian tidak mengetahui. (An Nahl: 43)

Kelima, mengembalikan perkara ini kepada orang-orang awam akan mengakibatkan terpecahnya persatuan kaum musliman. Syaikh Shaleh Al-Fauzan menyatakan, “Allah menjadikan perkara-perkara perdamaian dan peperangan serta urusan-urusan yang sifatnya umum dan menyeluruh kembalinya kepada para umara dan ulama secara khusus dan tidak boleh untuk masing-masing individu masuk dalam perkara ini, kerana yang demikian akan mengacaukan urusan dan memecah persatuan serta memberikan peluang kepada orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan jahat yang selalu menunggu-nunggu bencana untuk kaum muslimin. (Lihat Qowaid fitta’amul ma’al ulama’: 120-122).
Keenam, yang mampu menganalisa hakekat akibat dari fitnah adalah para ulama yang benar-benar kokoh dalam berilmu. Ibnu Qoyyim menjelaskan, “Tidak setiap orang yang mengerti fiqh dalam bidang agama mengerti takwil, hakekat yang berakhir padanya sebuah makna. Yang mengetahui perkara ini khusus orang-orang yang kokoh dalam berilmu”. (I’lamul Muwaqqi’in 1:332 dari Madarikun Nadhar:163)

Beberapa alasan tersebut sangat cukup untuk menjadi landasan dalam berpijak di atas prinsip ini iaitu merujuk para ulama dalam perkara fitnah. Dan alangkah baiknya kalau kita merenungi beberapa ayat atau hadits yang memerintahkan atau mengandung anjuran untuk melakukan hal ini sebagaimana telah diisyaratkan di atas.
Firman Allah:
“Bertanyalah kepada ahlu dzikr jika kalian tidak mengetahui”

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menjelaskan dalam tafsirnya: Bertanyalah kepada ahli ilmu…… sesungguhnya Allah memerintahkan siapa saja yang tidak mengetahui untuk rujuk kepada mereka dalam seluruh kejadian…… (Taisir Al-Karimir Rahman hal. 441).
Dan apabila datang kepada mereka suatu cerita tentang keamanan atau ketakutan mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka tentulah orang-orang yang mampu menyimpulkan di antara mereka akan mengetahuinya. (An-Nisa :83).

Syaikh Abdurrahman As-Sa’ady menerangkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, katanya: “Ini adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta’ala kepada hamba-hamba-Nya dari perbuatan yang tidak sepantasnya. Seharusnya jika sampai kepada mereka suatu perkara dari perkara-perkara yang penting dan maslahat yang bersifat menyeluruh yang berkaitan dengan keamanan dan kebahagiaan kaum muslimin atau ketakutan yang mengandung musibah, mereka mengecek dan tidak terburu-buru menyebarkan khabar, tetapi mengembalikan pada Rasul dan kepada Ulil Amri di antara mereka. Orang-orang yang memiliki pendapat yang baik, ilmu, keinginan yang baik, berakal dan memiliki pengetahuan, yang memahami perkara-perkara dan mengetahui maslahat serta mafsadah. Jika mereka (ulil amri dan para ulama) memandang panyebarannya ada maslahat dan memberi semangat kaum mukminin, kebahagiaan dan keselamatan dari musuh, mereka akan melakukannya. Tapi jika mereka memandang tidak ada maslahat atau ada tetapi mudharatnya lebih besar mereka tidak akan menyiarkannya”.
Lalu beliau menyatakan: “Dalam penjelasan ini terkandung sebuah kaedah beradab, iaitu jika terjadi sebuah pembahasan pada sebuah perkara, hendaknya diserahkan kepada ahlinya (dalam hal ini ulama’) dan jangan melancangi mereka. Itu lebih dekat kepada kebenaran dan lebih selamat dari kesalahan. Dan ayat itu mengandung larangan terburu-buru menyebarkan berita saat mendengarnya. Di dalamnya juga terdapat perintah untuk berfikir sebelum berbicara, bila ada maslahatnya maka dia maju, bila tidak maka menahan diri. (Taisir Al Karimir-Rahman: 198).
Firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian” .(An Nisa :59).

Masalah fitnah biasanya mengundang kontroversial, makanya kita mesti mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya yakni Al Kitab dan As Sunnah. Dan yang memahami benar-benar hukum yang terkandung di dalamnya adalah para ulama.
Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda:
Tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu, sesungguhnya ubatnya bodoh itu hanya bertanya…

Telah dimaklumi bahawa kita diperintah untuk bertanya kepada Ahlu Dzikr yakni ulama, sebagaimana ayat yang lalu.

Dalam kisah seorang yang membunuh 99 jiwa, lalu ingin bertaubat disebut di sana : Maka ia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, lalu ia mendatanginya dan menyatakan bahawa telah membunuh 99 jiwa, dapatkah bertaubat? Jawabnya: “Tidak”. Maka dibunuhnya sekalian sehingga genap menjadi 100. Kemudian ia mencari orang yang paling alim dimuka bumi ini, maka ditunjukkanlah dia kepada seorang ulama lalu ia katakan kepadanya bahawa telah membunuh 100 jiwa apakah dapat bertaubat? Jawabnya: “Ya, apa yang menghalangi antara kamu dengan taubat ?” (HR. Muslim dari Abu Sa’id Al-Khudry).

Dalam hadits ini nampak jelas perbezaan antara seorang ulama dengan ahli ibadah. Fatwa seorang ulama membawa maslahat, sebaliknya fatwa seorang ahli ibadah tetapi tanpa ilmu membawa mafsadah. Oleh kerananya Asy-Sya’by menyatakan: “Apa yang datang kepadamu dari para shahabat Nabi ambillah. Dan tinggalkan olehmu Sha’afiqah. Yakni yang tidak berilmu”.(Syarhus Sunnah Baghawi 1/318 lewat Madarikun-Nadhar: 162).

Atas dasar itu prinsip ini menjadi pilihan para ulama Ahlu Sunnah sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi: “Pilihan kami adalah apa yang dipilih oleh para imam Ahlus-Sunnah di berbagai negeri….pada masalah-masalah yang tidak terdapat padanya riwayat dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam, para shahabat dan tabi’in dan meninggalkan (membuang) idea serta pendapat orang-orang yang mengkaburkan masalah (dan seakan) menghiasinya iaitu dari para pendusta.” (Syarh Ushul I’tiqad Al-Lalika’iy: 1/202-323)

Hal ini juga ditegaskan oleh Ibnul Qoyyim melalui penjelasannya: “Seorang yang memahami kitab Allah, Sunnah Rasulullah dan ucapan shahabat dialah yang berhak berijtihad pada perkara nawazil (kejadian atau masalah yang baru). Golongan inilah yang boleh berijtihad dan boleh diminta fatwa.” (I’lamul Muwaq’in 4/212 melalui Madharikun Nadhar).

Huraian di atas baik dari ayat, hadits serta penjelasan para ulama merupakan dasar yang sangat kuat yang melandasi tegaknya prinsip ini. Maka hendaknya kita berusaha keras untuk tidak bergeser darinya walaupun sejengkal.

Sabtu, Julai 12

perjuangan masih jauh..............

salam ukhwah n perjuangn ..

Masa n ketika ni ku luangkn sedikit ms utk ku kngsi dgn shbt2 seprjungan sekali ttg kehidupan seorg muslim. Pertama perlu muslim dr sudut akidah ... mnjadi pegangan yang kukuh dlm mgenal ALLAH taala..akidah yg soheh... mentauhidkn ALLAH taala semata2 dlm setiap n sudut kehidupan seharian kita.. tanpa mnduakn dgn apa jua makhluk sama tinggi dgn ALLAH taala.mhrpkn setiap gerak-geri kita d segenap seluruhnya hanya pd ALAH taala...membersihkn hati2 kita drpd pkara2 yg khurafat dan karut-marut..kita wajib perangi...inilah akidah yg sebenar yg di anjurkn oleh nabi kita Muhammad s.a.w...

Shbt2...
Kedua kita perlu muslim dr sudut ibadah kpd ALLAH taala... apa yg dmksudkn ialah sgl apa ibadat kita kpd pencipta perlu mgikut ibadat sebagaimana nabi besar kita Muhammad S.A.W buat n laksanakn..sambungn pd akn dtg... 6ti kn..
ws..truskn perjuangn shbt2..

Rabu, Julai 9

FATWA...

Isu-Isu Pengubatan Islam Menurut Fatwa Para Ulama (Bahagian 1)


[A] Fatwa Mengenai Hukum Merawat Dengan Ayat-Ayat Al-Quran Dan Doa-Doa Yang Sah

Sheikh Abdullah Abdul Rahman al-Jabrin, seorang ulama semasa tersohor dari Arab Saudi, telah diajukan beberapa soalan dan fatwa yang berkaitan dengan “hukum dan amalan rawatan dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran dan doa-doa yang sah”.

Antara fatwa-fatwa yang beliau nyatakan sebagai penjelasan kepada isu ini :

1. “…..Tidak ada halangan untuk membaca ayat-ayat tertentu daripada al-Quran atau doa-doa tertentu dan kemudiannya dihembuskan kepada air zamzam, atau pada minyak zaiton, dan kemudiannya pesakit disapukan dengan bahan-bahan yang telah didoakan itu….”

2. “…..tidak ada halangan untuk membacakan ayat-ayat al-Quran kepada diri pesakit, dan tidak ada halangan sekiranya pesakit tersebut dibacakan [dijampikan] dengan lebih dari seorang perawat. Maka sesungguhnya al-Quran adalah kalam Allah yang dijadikannya sebagai penawar kepada apa yang terdapat di dalam dada…..”

3. “……Membaca al-Quran sebagai suatu kaedah rawatan [ruqyah] adalah harus dan tidak menyalahi hukum syarak, namun wajar sekali perawat yang membaca al-Quran tersebut berupaya untuk membacanya dengan baik, memahami makna ayat-ayat yang dibaca, mempunyai iktikad yang benar, sentiasa beramal salih dan beristiqamah di dalam beribadah kepada Allah. Tidak menjadi syarat bagi seorang “perawat dengan al-Quran” untuk mengetahui secara mendalam dan terperinci selok-belok hukum-hakam fiqh. Walau bagaimana pun adalah terlalu penting bagi seorang perawat untuk memperbetulkan niatnya (apabila memberi rawatan, yakni, hendaklah berniat untuk mencari reda Allah semata-mata melalui khidmat yang diberikan) di samping berniat untuk memberikan khidmat dan manfaat kepada para pesakit dan umat Islam yang berhajat. Di dalam hal ini janganlah seseorang perawat itu menjadikan harta dan upah sebagai sasaran dan matlamat yang dicari. Apa yang dinyatakan ini adalah penting bagi memastikan doa-doa kesembuhan yang dibacakan itu lebih hampir untuk dimakbulkan oleh Allah.

4. “…..Mempelajari kaedah rawatan dengan al-Quran dengan niat untuk memberi manfaat kepada kaum Muslimin dan merawati penyakit-penyakit yang kronik adalah sunat. Ini adalah kerana kitab Allah [al-Quran] merupakan penawar yang sentiasa memberi manfaat dan faedah [terhadap para pesakit]…”[1]

Ulasan Ringkas :

Adalah jelas berdasarkan fatwa di atas bahawa merawat pesakit, samada penyakit fizikal ataupun rohani, dengan kaedah pembacaan al-ruqyah al-syar`iyyah atau pembacaan apa jua doa-doa yang sah dan muktabar adalah suatu amalan yang benar menurut neraca Syarak, diperakui oleh para ulama tersohor dan bukan sama sekali daripada amalan bid`ah yang mungkar. Begitu juga amalan menjampikan air dan apa jua bahan yang suci lagi halal dengan ayat-ayat al-Quran dan doa-doa yang sahih untuk tujuan dijadikan penawar adalah harus dan dibolehkan menurut hukum syarak.

HIDUP SEORANG PEJUANG

Assalamualaikum wbt.. Apa khabar sahabat² yang dimuliakan Allah swt.. :) Semoga sahabat² semua diberkati dalam hidup dan dirahmati olehNya selalu..
Hm.. hari² berlalu.. semakin banyak isu² yang timbul.. Membuatkan ana rasa betapa perlunya ana memainkan peranan untuk mengulas isu² tersebut.. supaya semua orang dapat mengetahui kebenaran dan apakah peranan yang sepatutnya kita mainkan.. Bila berhadapan dengan isu² yang mencabar kehormatan agama Islam ataupun isu² yang membawa kepada ketidakadilan ataupun isu² yang membawa kesusahan kepada rakyat dan masyarakat..
Tapi apakan daya.. ana juga kadang² down.. seperti manusia lain.. ana juga punya waktu² dan masalah² yg membuatkan ana rasa tension.. down, tertekan dsbgnya.. Sehingga membuatkan ana tidak mampu menjalankan tugasan yang patut ana ambil sebagai orang² yang sedar akan situasi yang berlaku.. Nampaknya ana belum melengkapi lagi ciri² seorang pejuang.. Semoga Allah berikan ana kekuatan untuk berdepan dengan semua masalah² ku.. agar ana tidak menjadi lemah di atas jalan perjuanganNya..
Sahabat².. Pejuang juga manusia biasa.. Dia juga punyai rasa sedih.. punyai cita-cita.. punyai rasa cinta.. punyai rasa keinginan terhadap duniawi.. dll perkara yang ada pada manusia biasa.. Tetapi hidup seorang pejuang berbeza dengan hidup seorang manusia biasa.. Kerana pejuang ada tugas yang harus dilaksanakan.. Untuk membela masyarakat.. untuk menyuarakan keadilan.. Memberikan kesedaran kepada orang ramai.. menyumbangkan tenaga kepada yang memerlukan.. mengajar masyarakat akan ilmu² yang ada di dadanya.. Sebab... Pejuang adalah orang² yang diberikan oleh Allah sedikit kebolehan dari sudut ilmu.. sedikit kelebihan dari segi kesedaran.. dan sedikit kekuatan dari sudut tenaga dan keberanian.. Jadi hidup seorang pejuang tidak boleh sama dengan hidup seorang manusia biasa.. Sekiranya dia memiliki ciri² yang di atas.. tetapi dia tidak mahu berjuang.. maka dia telah menjadi zalim terhadap dirinya sendiri.. Kerana tidak menggunakan apa yang telah dikurniakan oleh Allah.. pada jalan yang sebetulnya..
Atas sebab itulah.. seorang Pejuang sepatutnya.. mengenepikan rasa sedih.. soal inginkan keduniaan.. soal cinta.. soal cita-cita duniawi.. Tapi..... sebagai manusia biasa.. memang kita tidak dapat lari daripada perkara² tersebut.. Jadi.. apa yang sepatutnya seorang pejuang buat.. ialah memastikan.. semua perkara² tadi.. tidak mengganggu perjalanan tugas²nya sebagai seorang pejuang.. Terus menjalankan segala tanggungjawab tanpa ada efek atau kesan sedikitpun daripada perkara² tersebut.. Kalau tidak.. maka dia tidak layak dipanggil seorang pejuang.. Kerana aspek duniawi lebih besar dalam dirinya.. berbanding misi Perjuangan yang dibawanya..
Sahabat².. Ingatlah.. Apabila Allah menghiburkan dan menggembirakan hati para pejuang di dalam Al-Quran.. Surah At Taubah Ayat 111 "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu dan (ketahuilah bahawa) jual beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar. "
MasyaAllah.. sungguh besar akan ganjaran yang diberikan oleh Allah.. Dan sungguh beruntung orang² yang setia di atas jalan Perjuangan Menegakkan Syariat Allah di atas muka bumi ini.. Semoga ayat² di atas dapat menghiburkan hati kita orang² beriman.. dan juga pejuang² di atas jalan Allah.. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup di dunia ini melainkan daripada Keredhaan Allah terhadap kita.. Semoga Allah SWT meredhai kita semua dalam kehidupan kita di dunia ini..
So tidak sepatutnya rasa sedih ana ini memberi efek kepada tanggungjawab² ana kan.. Menjadikan ana down dan malas² untuk buat kerja² dakwah.. Kalau tidak.. tak layaklah ana dipanggil seorang pejuang.. Yoshh.. InsyaAllah.. ana harapkan doa sahabat² semua.. mengiringi ana dan sahabat² lain di KL.. untuk terus berjuang sepenuh tenaga.. atas jalan kebenaran dan dakwah ilaLlah.. Biarpun berada dalam susah dan payah.. Kerana dakwah fi sabilillah ada jalan hidup kami insyaAllah.. sehingga ke akhirnya.. Amiin..
Terima kasih kerana sudi mendengar luahan hati ini.. InsyaAllah ana akan kembali dengan isu² yang perlu diambil perhatian..