Sabtu, Jun 13

MENCEGAH AL-MUNKAR AL-AKBAR DAN MENEGAK AL-MA’RUF AL-AKBAR


Titik tolak da’wah
Da’wah Islamiyyah mempunyai matlamat dan jalan yang jelas. Titik tolak da’wah Islamiyyah ialah memerangi mungkar terbesar(al-munkar al-akbar) sekaligus menegakkan ma’ruf terbesar (al-ma’ruf al-akbar).Dengan kata lain peranan da’wah Islamiyah yang utama ialah meruntuhkan jahiliyyah daripada memimpin alam dan menggantikannya dengan pimpinan AllahSWT.

Cita-cita seorang muslim

Penda’wah perlu membebaskan diri daripada cengkaman jahiliyyah. Pendakwah tidak boleh berkompromi dengan jahiliyyah yang kini menguasai segenap bidang dan tempat. Pendakwah perlulah berusaha meruntuhkannya hingga ke akar umbi. Bagi pendakwah meredhai sistem kuffar adalah merupakan satu kekufuran.

"Dengan kata lain peranan da’wah Islamiyah yang utama ialah meruntuhkan jahiliyyah daripada memimpin alam dan menggantikannya dengan pimpinan AllahSWT."


Pendawah hendaklah berazam dan beriktiqad merubah diri mengikut Islam. InsyaAllah, seterusnya pendakwah hendaklah berazam merubah masyarakat mengikut acuan Islam.

Hassan al-Hudhaibi berpesan:

“Dirikanlah daulah Islam dalam diri kamu, nescaya ia akan berdiri dalam negaramu.”